Opleiding

         

Gezocht: uitbreiding van ons gezellige muzikale team!!!

Na oprichting van de muziekvereniging in 1968 bestond er geen specifieke muziekopleiding. Door thuis veel te oefenen en de aanwijzingen van de toenmalige dirigent Harrie Heer, zelf een uitstekend muzikant en tubaspeler, konden de leden van het eerste uur na enige tijd het instrument redelijk bespelen. De muziektheorie, o.a. notenkennis, werd hen tijdens de repetities door hem bijgebracht.

Om de jeugd van Langeveen en Bruinehaar te interesseren voor muziek en de muziekvereniging werd er enkele jaren na de oprichting gestart met het geven van blokfluitlessen aan de kinderen van de lagere school. Op deze opleiding worden de basisbeginselen van de muziek bijgebracht. Inmiddels is dit in een uitgebreider jasje gegoten. Blokfluitles in combinatie met andere ritmische en klankoefeningen in een modern jasje: Music4kids. Deze interne opleiding duurt twee jaar en wordt verzorgd door Robert Brookhuis. Wanneer deze met goed gevolg is doorlopen ontvangt het betreffende kind een certificaat. Na het behalen van dit certificaat is het de bedoeling dat ze een opleiding voor een instrument volgen. Op deze manier hoopt de vereniging jeugdige leden te verwelkomen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Momenteel worden de opleiding voor een blaasinstrument verzorgd door Robert Brookhuis en de saxofoonopleiding door Johnny Loohuis.
De opleiding voor de drumsectie wordt verzorgd door Gerrit Kelder.
De volgende diploma’s kunnen worden behaald: A, B, C en D.
Voor toetreding tot de fanfare of drumband is in principe het A- diploma vereist. Leerlingen waarvan tijdens hun opleiding blijkt dat ze goed presteren krijgen de kans om eerder toe te treden.

De kosten van al deze opleidingen komen voor een deel voor rekening van de leerling zelf, het grootste gedeelte wordt betaald door de muziekvereniging.

Leerlingen kunnen zich aanmelden bij  Yvonne Wuite-Lohuis.

Op dit moment is er een grote behoefte aan nieuwe muzikanten. Mensen met muzikale talenten die reeds een blaasinstrument bespelen of daar voor opgeleid willen worden nodigen we uit contact op te nemen met Yvonne Wuite-Lohuis. Ook oud- leden worden van harte uitgenodigd.

WIE KUNNEN WE VERWELKOMEN?